SÚŤAŽ – Svet lásku má

with Nekomentované

Riaditeľ ŠUP Trenčín v súlade s prioritou MPP školy vyhlasuje školskú súťaž „Svet lásku má“ – šírenie myšlienky humanity, tolerancie a porozumenia medzi ľuďmi.