Príhovor predsedu Združenia rodičov

with Nekomentované

Milí študenti,

Všetci dobre viete, aký význam má vzdelanie v dnešnej dobe. Svet okolo nás sa rýchlo mení, očakáva ľudí samostatných, schopných postarať sa samých o seba, vedieť sa rýchlo zorientovať, vedieť použiť vedomosti, rýchlo získať nové informácie. K tomu potrebujete mať kvalitné základy vzdelania.

Dnes sa Vám otvára priestor na to, aby ste si mohli lepšie uvedomiť to pozitívne, čo so sebou ďaľší školský rok prináša – možnosť pokročiť vo svojich vedomostiach, zručnostiach a skúsenostiach o krok ďalej a tak opätovne rozšíriť obzory svojho poznania sveta, v ktorom spoločne žijeme. Žiť sám pre seba a žiť svoj sen ? Alebo žiť pre vlastné sebavyjadrenie ? Tvorba je hlavne duševná práca. Dokážete zabudnúť na čas, na všetky starosti, potlačate smútok a nechávate kvitnúť vašu fantáziu v celkom nových dimenziách. Umenie nemá hraníc. A preto vedomosti, ktoré od svojich učiteľov dostávate, sú ako dom, v ktorom budete bývať. Len na Vás záleží, ako a čím ho vybavíte, ako ho budete udržiavať a či v ňom otvoríte jedno, alebo všetky okná pre čerstvý vzduch. Prajem Vám, aby mal Váš dom pevné základy a vy ste sa v ňom cítili vždy tak, aby ste si mohli ísť za svojím snom.

Vážení učitelia,


Vy ste architektmi, dizajnérmi, animátormi,  toho domu, domu vedomostí, ktoré žiaci v škole získajú. Na vás leží bremeno veľkej zodpovednosti za celý výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa mení a napreduje ako celá naša spoločnosť. Ako povedal vynikajúci ruský spisovateľ Anton Pavlovič Čechov: „Je potrebné sa snažiť, aby dnes každý vedel a poznal viac, ako vedel a poznal jeho otec“.
je dôležité tento trend prijať a prispôsobiť sa mu. Škola má poskytnúť pre študenta základ do života, ktorým nie sú len nadobudnuté vedomosti a nové poznatky. Jej úlohou, úlohou pedagógov je naučiť deti a mladých ľudí spôsobom, ako získavať nové informácie, ako sa učiť novým veciam a pochopiteľne, poukázať na dôvody, prečo je vzdelanie dôležité. Hľadať tú správnu motiváciu ako ich podnietiť k aktivite, ktorá by vytiahla do popredia ich jedinečné prednosti je nesmierne náročné, no potrebné.

Dobre viem, že práca učiteľov si vyžaduje vysoké nasadenie a mnoho času. Zároveň je však krásna a ušľachtilá, s vysokou hodnotou, pre ktorú je potrebné si stále pripomínať dôležitosť pedagógov a ich práce.

Milí učitelia, rada by som vzdala úctu Vám a Vašej práci. Hovorí sa, že priemerný učiteľ povie, dobrý vysvetlí, skvelý demonštruje, ale veľký inšpiruje. Je len málo ťažších a čestnejších povolaní, ako je to Vaše… Držím Vám preto všetkým palce, aby Vás nové požiadavky, ktorým školstvo neustále čelí, nedemotivovali, ale posúvali dopredu.

Vážení rodičia,

 To, čo nás spája, sú naše deti. Každé jedno z nich má za sebou kus úspešnej cesty. Predovšetkým svojou pracovitosťou, vytrvalosťou, šikovnosťou a svojim talentom sa naše deti stali študentami Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne a určite sú na seba hrdé. Za každým šikovným študentom však stoja i chápaví a láskaví rodičia, prípadne starí rodičia, či iní rodinní príslušníci. Buďme im príkladom nielen v komunikácii v medziľudských vzťahoch doma, na pracovisku i na verejnosti. Ukážme im, čo je to úcta a rešpekt. Buďme im oporou, pomôžme im naučiť sa riešiť problémy každodenného života do úspešného konca. Dajme im pocit, že sme tu pre nich, ak sa potrebujú zdôveriť. Naučme ich prijímať konštruktívnu kritiku s pokorou a nech sa stanú našimi rovnocennými oponentmi. Podporme ich v ich snoch a túžbach, nech si idú svojou vlastnou cestou, ktorú si vybrali.