POZVÁNKA na schôdzu Združenia rodičov

with Nekomentované

Pozývame Vás na členskú schôdzu Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín, ktorá sa uskutoční dňa 23. apríla 2020 (vo štvrtok)  o 17.00 hod..


Program: 

  1. Prezentácia rodičov vo vestibule školy.
  2. Príhovor riaditeľa školy – hodnotenie dosiahnutých výsledkov súťaží, prospechu, dochádzky a prehľad najdôležitejších akcii  súvisiacich s ukončením štúdia a záverom školského roka 2019/2020.
  3. Triedne schôdze v kmeňových triedach.
  4. Zasadanie Rady rodičov Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín (zástupcov tried) v učebni jazykov na prízemí.

PaedDr. Ivan Štefka
riaditeľ školy

Iveta Van Wingerden
predseda ZR