Oznam o dezinfekcii internátu

with Nekomentované

Vážení študenti, vážení rodičia z dôvodu vzniknutej situácie a potreby celoplošnej dezinfekcie školského internátu Strednej športovej školy oznamujem, že osobné veci študentov budú vychovávateľmi skupín zbalené, odložené a uzamknuté v jednej miestnosti, kde po návrate do školského internátu budú k vyzdvihnutiu.

POZVÁNKA na schôdzu Združenia rodičov

with Nekomentované

Pozývame Vás na členskú schôdzu Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín, ktorá sa uskutoční dňa 23. apríla 2020 (vo štvrtok)  o 17.00 hod.. Program:  Prezentácia rodičov vo vestibule školy. Príhovor riaditeľa školy – hodnotenie dosiahnutých výsledkov súťaží, prospechu, dochádzky a prehľad najdôležitejších akcii  súvisiacich … Read More

Informácie pre maturantov

with Nekomentované

Maturita zo SJL a AJ – časový harmonogram TU MATURITA 2020 – pokyny a informácie pre žiakov TU Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS TU Informácie o nástupe žiakov na MS TU

1 2 3