OZNÁMENIE o zmene termínu talentovej skúšky

with Nekomentované

V súvislosti s vývojom koronavírusu oznamujem všetkým uchádzačom zo ZŠ predbežný termín talentovej skúšky 02. 04. 2020 (03. 04. 2020).

PaedDr. Ivan Štefka
riaditeľ ŠUP Trenčín