Zmluvy 2019

with Nekomentované
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
8654/2019 MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 755/18, Piešťany Čiastková zmluva o dodávke elektriny 19. 12. 2019 PDF
VYFAKO, spol. s. r. o., Nitrianska Blatnica 5 Dodatok č. 1 k zmluve č. 070312/1582 18. 11. 2019 PDF
Metodicko-pedagogické centrum , Ševčenkova 11, Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke didaktických prostriedkov č. 2017_MPC_EGO_477 12. 11. 2019 PDF
Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín Dodatok č. 2 k dohode č. 3/09 24. 10. 2019 PDF
EXPO CENTER a. s., K výstavisku 447/14, Trenčín Zmluva o prenájme priestorov 4. 10. 2019 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP Trenčín, Staničná 8, Trenčín Zmluva o výpožičke 4. 10. 2019 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP Trenčín, Staničná 8, Trenčín Zmluva o výpožičke 2. 10. 2019 PDF
783/214 Trenčanske vodárne a kanalizácie a. s., Kožušnícka 4, Trenčín Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 12. 9. 2019 PDF
Digitalcare s. r. o., Gajová 2513/4, Bratislava Zmluva o darovaní 2. 9. 2019 PDF
135/2019 Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl 2. 9. 2019 PDF
1/2019 Mgr. Ingrida Jozefková, Brestovec 129, Myjava Zmluva o nájme služobného bytu 27. 8. 2019 PDF
5/2019 WILLIMAN s. r. o., SNP 1426/5-15, Považská Bystrica Zmluva o dielo 23. 7. 2019 PDF
02/2019 SPŠ stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín Zmluva o bezodplatnom prevode majetku TSK do správy správcu 12. 7. 2019 PDF
CULTURA o. z., Partizánska 424/9, Trenčianske Teplice Zmluva o dielo 10. 6. 2019 PDF
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s. r. o., Trnavská 3728, Sereď Darovacia zmluva 17. 5. 2019 PDF
Združenie rodičov pri SUŠ Trenčín, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 6. 5. 2019 PDF
intellect s. r. o., Prejtská 63/66, Dubnica nad Váhom Zmluva o poskytnutí služby 21. 1. 2019 PDF
PAPERA s. r. o., Čerešňová 17, Banská Bystrica Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve 15. 1. 2019 PDF
Magna Energia a. s., Nitrianska 18/7555, Piešťany Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny 1. 1. 2019 PDF