ŠKOLA NA 3D EXPO BRATISLAVA

with Nekomentované

30.11. až 1.12. 2018 sa konala v Bratislave najväčšia výstava 3D technológií na Slovensku, vrámci ktorej prebiehala súťaž 3D modelov.
Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci 3. ročníka našej školy odboru Reklamná tvorba.
Niektorí z nich boli ocenení.
II. miesto získal Miroslav Čuridlo z 3. R/D triedy
III. miesto získali Laura Dimová a Victoria Ann Bračoková z 3. R/D triedy