Výstava SÚHRY 2022

with Nekomentované

Pozvánka na výstavu pedagógov a žiakov z odboru Dizajn digitálnych aplikácií.

Vernisáž sa koná 21. 9. 2022 o 16:00 hodine v Mestskej Veži.

.

Dizajn digitálnych aplikácií je odbor zameraný na dizajn webov a mobilných aplikácií v oblasti

UI (user interface) a UX (user experience). Na výstave uvidíte prierez tvorbou všetkých štyroch

ročníkov z umeleckej praxe (dizajn) a pridružených predmetov zameraných na rozvíjanie

zručností v oblasti ručnej či digitálnej tvorby (kresba, digitálna maľba a pod.).

.

Tešíme sa na Vás.

.