Pozvánka na členskú schôdzu rodičov 1. ročníka

with Nekomentované

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP TRENČÍN

Vás pozýva

na členskú schôdzu rodičov prvého ročníka, ktorá sa uskutoční dňa
14. septembra 2022 (v stredu) o 16:00 hodine v átriu ŠUP Trenčín

(v prípade nepriaznivého počasia v spoločenskej miestnosti)
následne v kmeňových triedach.

PaedDr. Ivan Štefka
riaditeľ školy

Iveta Van Wingerden
predseda ZR