Pozvánka na zasadanie Výkonného výboru Rady rodičov

with Nekomentované

Pozývame Vás na zasadanie Výkonného výboru Rady rodičov ZR pri ŠUP Trenčín,
ktoré sa uskutoční dňa 08. septembra 2022 o 16,00 hod., učebňa č. 63 KRE.

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Prehľad čerpania príspevkov do ZRŠ a prehľad o získaných 2% .
  3. Organizácia triednych schôdzok prvých ročníkov.
  4. Diskusia

PaedDr. Ivan Štefka
riaditeľ školy

Iveta Van Wingerden
predseda ZR