Výsledky z hlasovania o najlepší participatívny rozpočet

with Nekomentované

Ďakujeme všetkým žiakom školy, ktorí hlasovali a tým prejavili svoj záujem na chode školy. Výsledky z hlasovania o najlepší participatívny rozpočet úspešne skončili a máme tu výsledky. Do realizácie v sume 1500 eur postupujú tieto PROJEKTY.