Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2023 a č. 2/2023 k prenájmu bufetu a nápojových automatov

with Nekomentované

Zápisnice z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme:

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk OVS č. 2_2023 – automaty
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk OVS č. 1_2023 – bufet

Čestné vyhlásenia:

sup tn – CV IV 01_2023
sup tn – CV IV 02_2023
sup tn – CV I 01_2023
sup tn – CV II 01_2023
sup tn – CV I 02_2023
sup tn – CV II 02_2023
sup tn – CV III 01_2023
sup tn – CV III 02_2023