Pozvánka na Združenie rodičov pri ŠUP Trenčín

with Nekomentované

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP TRENČÍN

Vás pozýva na členskú schôdzu rodičov prvého ročníka, ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2023 (v stredu) o 16:00 hodine v konferenčnej miestnosti a následne v kmeňových triedach.

PaedDr. Ivan Štefka
riaditeľ školy