Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

with Nekomentované

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína sa uskutočnilo dňa  28. 2. 2018 a jeho výsledky hodnotila trojčlenná porota vyučujúcich slovenského jazyka. Súťaže sa celkovo zúčastnilo  13 študentov, siedmi v kategórii próza a šiesti v kategórii poézia. Niektoré prednesy boli na veľmi dobrej úrovni a naznačili formovanie novej recitátorskej generácie z radov prvákov. V kategórii poézie sa na prvom mieste umiestnila Alexandra  Adela Špalková z I. R/K, na druhom mieste Kristína Hôrková z I. F/A a na treťom mieste Adam Kukuc z II. G/V/P. V kategórii prózy zvíťazila Eva Manáková z I. O/S, na druhom mieste bol Filip Janík z II.I/E a na treťom mieste  Soňa Prekopová z II. O/S. Víťazky budú našu školu reprezentovať na regionálnom kole, ktoré sa uskutoční  28. marca 2018 v Trenčíne.

Eva Rejdovjanová, vyučujúca SJL