Pozvánka na rodičovské združenie pre rodičov žiakov 1. ročníka

with Nekomentované

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI SUŠ TRENČÍN

Vás pozýva

na členskú schôdzu rodičov prvých ročníkov, ktorá sa uskutoční dňa 12. septembra 2018 o 16:30 hod. v konferenčnej miernosti SUŠ Trenčín a následne v kmeňových triedach.