Oznam pre rodičov

with Nekomentované

EduPage (elektronická žiacka knižka) umožňuje vytvoriť kontá nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov. Kontá pre rodičov umožňujú rodičom podpisovať známky, podávať žiadosti, prihlasovať sa na konzultácie, atď. Kontá sa dajú vytvoriť na základe e-mailovej adresy, ktorú rodičia poskytnú škole. V prípade záujmu kontaktujte triedneho učiteľa vášho dieťaťa.