ZMENA TERMÍNU: Organizačné zabezpečenie krajinárskeho kurzu 2020

with Nekomentované

Podľa podmienok štátneho vzdelávacieho programu MŠ SR platného od 1.9.2008 Škola umeleckého priemyslu Trenčíne organizuje krajinárske kurzy pre všetky študijné odbory v termíne 8. – 10. 9. 2020 formou denného krajinárskeho kurzu.
Odchod každé ráno 08:00 hod. spred budovy ŠUP TN, ukončenie 15:00 hod.

Krajinársky kurz je povinný pre všetky tretiacke triedy:

trieda: III.R/D/K

pedagogický dozor:
Mgr. art Štefan Oliš (utorok – štvrtok)
Mgr. art. Petra Némethová (štvrtok)
Mgr. Ingrid Jozefková (utorok, streda)

trieda: III.F/A/V/E

pedagogický dozor:
MgA Silvia Šiveňová (utorok – štvrtok)
Mgr. art. Pavla Hrdlíková Pádivá (utorok – štvrtok)

trieda: III.G/I

pedagogický dozor:
Mgr. Tatiana Tóthová (utorok – štvrtok)
Mgr. Ivana Poruban Santová (utorok – štvrtok)
Marta Potfajová, akad. maliarka (streda)

trieda: III.O/P

pedagogický dozor:
Mgr. art. Lýdia Masár Poulová (utorok – štvrtok)
Mgr. art. Petra Pršová utorok – štvrtok)

Žiaci si prinesú občerstvenie na celý deň, dosku na kreslenie a výtvarné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich.
Každý žiak dostane balíček v hodnote 10€ zo ZRŠ.

PaedDr. Ivan Štefka
Riaditeľ školy ŠUP Trenčín