Celoškolská súťaž DIKTÁT(OR)

with Nekomentované

Celoškolská súťaž DIKTÁT(OR)

10. novembra 2017 prebehol na našej škole už 5. ročník celoškolskej súťaže DIKTÁT(OR), ALEBO NEBOJME SA SLOVENSKÉHO PRAVOPISU. Cieľom tejto súťaže je spopularizovať problematiku pravopisu, ktorý patrí k ťažším kapitolám jazykovej výchovy. To, ako kto ovláda pravopis rodného jazyka , patrí k znakom intelektuálnej úrovne každej osobnosti , a preto je potrebné venovať vyučovaniu pravopisu náležitú pozornosť. Tohoročný DIKTÁT(OR) bol zameraný na komplex pravopisných javov a pozostával z diktátu a pravopisného cvičenia. Celkovo sa ho zúčastnilo 32 žiakov zo všetkých ročníkov školy a dosiahnutá priemerná známka bola 2,75. Víťazkou súťaže sa stala Eva Antalová z III.I/E, na druhom mieste skončila Sabína Hoosová z II.R/D a na treťom mieste sa umiestnila Dajana Marcinková zo IV. R/V. Víťazkám odovzdal riaditeľ školy Dr. Štefka hodnotné ceny a diplomy.  Srdečne blahoželáme!
PhDr. Eva Rejdovjanová, vyučujúca SJL