Príkaz riaditeľa k preventívnym opatreniam v súvislosti s COVID-19 pre žiakov ubytovaných na Školskom internáte

with Nekomentované

  • Na základe opatrení Školského internátu, Staničná 6, Trenčín, je pre všetkých ubytovaných žiakov bez výnimky povinný odchod zo školského internátu
    do 09:00 hod.;
  • žiadny žiak sa nesmie zdržiavať v priestoroch Školského internátu, Staničná 6, Trenčín v čase od 09:00 do 14:00 hod. z dôvodu dezinfekcie;
  • v prípade, že žiakovi začína vyučovanie až po 9:00 hod. takýmto žiakom prikazujem prísť do školy, kde je vyčlenený priestor spolu s pedagogickým dozorom;
  • v prípade, že žiakovi končí vyučovanie skôr ako 14:00 hod., takýmto žiakom taktiež prikazujem zdržiavať sa vo vytvorenom priestore; 
  • čas výdaja obeda je pre všetkých stravníkov Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne stanovený od 11:50 do 12:30 hod.

Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia a platí do odvolania.

PaedDr. Ivan Štefka                                         
riaditeľ ŠUP Trenčín