2% z dane pre školu

with Nekomentované

Milí rodičia, učitelia a priatelia školy.

Združenie rodičov pri Škole umeleckého priemyslu Trenčín je poberateľom 2% z dane za rok 2020.

Veríme v ďalšie pokračovanie spolupráce a vopred vám ďakujeme za príspevky, ktoré nášmu združeniu poukážete.

Potrebné tlačivá na poukázanie 2% nájdete na stránke školy a na edu page.

S úctou Iveta van Wingerden,
predseda Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín