2% z dane pre školu aj za rok 2021

with Nekomentované

Milí rodičia, učitelia a priatelia školy.

Združenie rodičov pri Škole umeleckého priemyslu Trenčín je poberateľom 2% z dane aj za rok 2021.
Veríme v ďalšie pokračovanie spolupráce a vopred vám ďakujeme za príspevky, ktoré nášmu združeniu poukážete.
Potrebné tlačivá na poukázanie 2% nájdete na stránke školy aj na edupage.
Informácie k súťaži o najlepšieho prispievateľa 2%.

Ďakujeme.

S pozdravom Ing. Viera Gagová
tajomníčka ZR