HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – VÝSLEDKY

with Nekomentované

Dňa 28. 1. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín s nasledovným poradím:

poézia :

  1. miesto – Soňa Kuželová, III. I/E/P
  2. miesto – Tereza Lukáčová, I. I/E
  3. miesto – Adriana Vendžurová, 1. D/K

próza:

  1. miesto – Zuzana Valeková, 2. O/S
  2. miesto – Janka Kalabová, 1. O/S
  3. miesto – Sophia Scharbertová, 2. O/S

Všetkým recitátorom ďakujeme za umelecký zážitok, divákom za podporu, vyučujúcim SJL za spoluprácu a hodnotenie. Výhercom srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce do regionálneho kola.