Výsledky výtvarnej súťaže SVET LÁSKU MÁ

with Nekomentované

V tomto školskom roku v súlade s prioritou Minimálneho preventívneho programu školy šírenie humanity, tolerancie a porozumenia medzi ľuďmi bola vyhlásená  celoškolská VÝTVARNÁ SÚŤAŽ  – SVET LÁSKU MÁ. Jej víťazkou sa stala Alexandra Jesenská z II. R/D/K. Na druhom mieste sa umiestnila Hana Siváková a na … Read More

DIKTÁT(OR), alebo Nebojme sa slovenského pravopisu! – celoškolská súťaž

with Nekomentované

11. novembra 2019 sa uskutočnila celoškolská súťaž DIKTÁT(OR),  alebo Nebojme sa slovenského pravopisu! Organizujeme ju už siedmy rok s cieľom spopularizovať problematiku slovenského pravopisu. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 25 žiakov z takmer všetkých ročníkov školy. Súťaž pripravili a vyhodnocovali vyučujúce … Read More

1 2 3 4 5 21