ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY

with Nekomentované

Naša škola sa zapojila do 11. ročníka celoslovenského projektu, organizovaného Národnýminštitútom vzdelávania a mládeže. Do projektu sa prihlásilo 172 stredných škôl s celkovým počtom 8839 žiakov. Tohtoročná téma znie: Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto…Podstatou projektu je výmena záložiek medzi … Read More

1 2 3 4 5 6 7 44