Oznam pre žiakov 1. ročníka

with Nekomentované

Na základe rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2022/19036:1-A1810 zo dňa 15.8.2022 s účinnosťou od 1.9.2022 je každý žiak povinný predložiť pred začatím vyučovania v pondelok 5.septembra 2022 triednemu učiteľovi na účel prezenčného vyučovania v škole vyhlásenie o bezpríznakovosti v papierovej podobe. Odkaz na príslušné tlačivo … Read More

Výsledky z 2.kola prijímacích skúšok

with Nekomentované

Odevný dizajnReklamná tvorbaPriemyselný dizajnScénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba Test :1 = vyhovel0 = nevyhovel Výsledok:a) spĺňa podmienky (áno) – prijatýb) nespĺňa podmienky (nie) – neprijatý = nesplnil kritériá (nevyhovel v testealebo vykonal talentovú skúšku neúspešne – menej ako 20 bodov … Read More

1 2 3 4 5 6 7 42