DIKTÁT(OR), alebo Nebojme sa slovenského pravopisu! – celoškolská súťaž

with Nekomentované

11. novembra 2019 sa uskutočnila celoškolská súťaž DIKTÁT(OR),  alebo Nebojme sa slovenského pravopisu! Organizujeme ju už siedmy rok s cieľom spopularizovať problematiku slovenského pravopisu. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 25 žiakov z takmer všetkých ročníkov školy. Súťaž pripravili a vyhodnocovali vyučujúce … Read More

KOYŠOVE LADCE 2019 – strieborná medaila v celoštátnej recitačnej súťaži

with Nekomentované

18. októbra 2019 sa v Ladcoch konal 21. ročník celoštátnej súťaže umeleckého prednesu pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie KOYŠOVE LADCE, ktorú v spolupráci s Považským osvetovým strediskom organizuje Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave. V kategórii stredoškolskej mládeže nás reprezentovala Evka Manáková, študentka III. O/S … Read More

Príhovor predsedu Združenia rodičov

with Nekomentované

Milí študenti, Všetci dobre viete, aký význam má vzdelanie v dnešnej dobe. Svet okolo nás sa rýchlo mení, očakáva ľudí samostatných, schopných postarať sa samých o seba, vedieť sa rýchlo zorientovať, vedieť použiť vedomosti, rýchlo získať nové informácie. K tomu potrebujete mať … Read More

1 2 3 4 19