Zmluvy 2022

with Nekomentované
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
Trnavská univerzita, Priemyselná 4, Trnava Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave 8. 2. 2022 PDF
2021/1 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Čiastková zmluva o dodávke elektriny 15. 1. 2022 PDF