Zmena organizácie vyučovania

with Nekomentované

Z dôvodov organizačných zmien na Školskom internáte bude obed vydávaný v školskej jedálni len do 14,00 hod. Preto aj naša škola musela pristúpiť k predĺženiu obedňajšej prestávky pre všetkých stravníkov na 45 min, od 12,15 hod do 13,00 hod.

Časová úprava vyučovania bude platná od 1.2.2020 (po návrate z polročných prázdnin).
Uvoľňovanie z vyučovania na cestovné spoje nebude žiakom umožňované.

ČASOVÁ ÚPRAVA VYUČOVANIA OD 1. 2. 2020

            0.  hodina     7,10 hod –  7,55 hod

            1.  hodina      8,00 hod – 8,45 hod

            2. hodina       8,50 hod – 9,35 hod

Veľká prestávka      9,35 hod    –      9,50 hod

            3. hodina       9,50 hod  – 10,35 hod

            4. hodina     10,40 hod  –  11,25 hod

            5. hodina     11,30 hod  –  12,15 hod

Prestávka na obed     12,15 hod    –      13,00 hod

            6. hodina     13,00 hod  –   13,45 hod

            7. hodina     13,50 hod  –   14,35 hod

            8. hodina    14,40 hod   –   15,25 hod

            9. hodina    15,30 hod   –   16,15 hod

           10. hodina   16,20 hod   –   17,05 hod

           11. hodina   17,10 hod   –   17,55 hod