Česko-slovenská kultúrna a umelecká stopa v Bulharsku

with Nekomentované

Dovoľte nám krátko zhrnúť našu účasť na projekte Erazmus +, Česko-slovenská kultúrna a umelecká stopa v Bulharsku. Dostali sme unikátnu možnosť zúčastniť sa tohto projektu, z ktorého si odnášame nové skúsenosti, ale aj nové priateľstvá. Pre nás mnohých bude tento projekt nezabudnuteľnou spomienkou.

Vďaka projektu sme spoznali mnohé miesta. Okrem Plovdivu sme navštívili Klisuru, ale aj nádhernú dedinku Koprivštitsa. Projekt rozdelený na tri etapy nás naučil veľa. Dovtedy neznáme meno Zachej sa nám všetkým uchovalo v pamäti a len tak na tohto slovenského redaktora, pedagóga a osvetového pracovníka nezabudneme. Slovensko totiž na Zacheja takmer zabudlo, a preto sme sa ho rozhodli pripomenúť našim filmom.

Výpoveď o jeho živote sme sa rozhodli podať netradičnou formou, než väčšina dokumentárnych filmov. Vďaka našej škole sme mali prístup k dobovým kostýmom a zábery sme natočili v autentickom prostredí, pre väčšiu dôveryhodnosť v očiach divákov. Boli to naše prvé skúsenosti s natáčaním filmu a nikoho z nás by nenapadlo, že k natočeniu jedného dokumentu treba toľko úsilia. Veľmi sme si celý proces užili, úprimne sa zabavili a vytvorili veľa úžasných zážitkov. 

Naše ďakujem patrí všetkým pedagógom, vďaka ktorým náš projekt skončil úspešne. Naplnenie tohto cieľa mu dodalo skutočný zmysel.