Vyhodnotenie najlepších maturitných prác

with Nekomentované

Maturitné komisie ocenili aj tento rok najlepšie maturitné výrobky v jednotlivých študijných odboroch:

Odevný dizajn – Valéria Kršiaková ( Marína Abrmovič)

Scénická kostýmová tvorba – Zuzana Marošová ( Don Quichote)

Priemyselný dizajn – Šimon Baran ( Zem – komunálne vozidlo)

Fotografický dizajn – Patrik Kubizna ( Dokumentárny film „Extrémizmus“)

Propagačná grafika – Alžbeta Kucbelová ( Kniha ako priestorová inštalácia)

Propagačné výtvarníctvo – Martina Fulierová ( Svetlo a tma: „Premena“)

Reklamná tvorba – Alex Čiffary ( Reklamná kampaň Módna značka +)

Dizajn interiéru – Katarína Zdurienčíková (Interiér reštaurácie „Hok“)

Dizajn exteriéru – Zdenka Havierniková (Lavička „Chiméra“)

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!
Maturitné práce si stále ešte môžete pozrieť do 25.mája 2018.