Prípravný výtvarný kurz na talentovky

with Nekomentované

Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, 911 05 Trenčín organizuje pre záujemcov o štúdium

prípravný výtvarný kurz na talentové prijímacie skúšky v počte 48 hodín.

Začiatok kurzu je 24.01.2020 (piatok) od 14,00 – 18,00 hod.

Kurz pokračuje 25.01.2020 (sobota) od 9,00 – 13,00 hod. a ďalších 5 po sebe nasledujúcich víkendov okrem jarných prázdnin. Ukončenie kurzu je 07.3.2020. Cena kurzu je 96 eur.

Možnosť ubytovania na školskom internáte.

Talentová skúška sa uskutoční 16.3.2020.

Kontakt:                Ing. Tatiana Brecíková
Telefón:                032 / 65 05 722
E-mail:                  suptn@suptn.sk