Pozvánka na ZDRUŽENIE RODIČOV

with Nekomentované

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI SUŠ TRENČÍN

Vás pozýva na členskú schôdzu rodičov prvých ročníkov, ktorá sa uskutoční dňa 12. septembra 2019 o 16:00 hod. v konferenčnej miernosti SUŠ Trenčín a následne v kmeňových triedach