Pozvánka na rodičovské združenie

with Nekomentované

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP V TRENČÍNE

Staničná 8, 911 05  Trenčín

POZVÁNKA

Pozývame Vás na členskú schôdzu Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín, ktorá sa uskutoční dňa 28. apríla 2022 (vo štvrtok)  o 17,00 hod

Program: 

  1. Prezentácia rodičov vo vestibule školy.
  2. Triedne schôdze v kmeňových triedach.
  3. Zasadanie Rady rodičov Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín (zástupcov tried) v KFM na prízemí, č. d. 65.

Prosíme rodičov, aby pri návšteve školy dodržiavali aktuálne platné protipandemické opatrenia.

PaedDr. Ivan Štefka
riaditeľ školy

Iveta van Wingerden
predseda ZR