OZNAM ZDRUŽENIA RODIČOV PRI ŠUP TRENČÍN

with Nekomentované

Milí rodičia z dôvodu prerušenia vyučovania od 30. 03. 2020 do odvolania je zrušený plánovaný termín ZDRUŽENIA RODIČOV z 23. apríla 2020. O novom termíne bude výkonný výbor informovať na stránke školy a Edu page. 

Rovnako by som vás chcela informovať o rozsahu v akom boli poskytnuté príspevky do ZR vo výške 40 eur. Situácia v ktorej sa nachádzame neumožnila viacerým poskytnúť príspevok prostredníctvom svojich detí a triednych učiteľov. V súčasnosti má 15 tried z celkového počtu 19 vyzbieraných 100% príspevkov. Nedoplatky sa týkajú 4 tried. Preto vás prosím  – tí ktorých sa to týka – aby ste komunikovali so svojimi triednymi učiteľmi a príspevok poskytli prostredníctvom účtu, ktorého číslo je na stránke školy, ale poskytujem ho aj v tomto ozname: SK65 0900 0000 0050 3294 3452. Výkonný výbor apeluje na spravodlivosť pri poskytovaní príspevkov. 

Na záver ďakujem všetkým rodičom za pomoc, spoluprácu a pochopenie situácie, ktorá v školstve vznikla z dôvodu COVID 19. Tak ako za roky predošlé, kedy ste na nás mysleli pri poskytovaní 2% z dane, verím že nám zachováte priazeň aj v tomto roku. Tlačivá potrebné pre poskytnutie 2% sú na stránke školy.

VÝKONNÝ VÝBOR ZR PRI ŠUP TRENČÍN