Orgány Združenia rodičov pri SUŠ Trenčín v školskom roku 2019/2020

with Nekomentované

Výkonný výbor Rady rodičov Združenia rodičov pri SUŠ Trenčín

  Meno a priezvisko
Predseda Iveta Van Wingerden
Podpredseda Soňa Sýkorová
Podpredseda Janka Váleková
Hospodár Božena Buchlovičová
Tajomník Helena Backárová

Členovia Rady rodičov Združenia rodičov pri SUŠ Trenčín

Trieda Meno a priezvisko
I. O/S Soňa Sýkorová
I. F/A/R Iveta Van Wingerden
I. I/E/P Silvia Kadlecová
I. G/V Zuzana Masárová
I. D/K Stanislava Novomestská
II. O/S/P Mária Gagová
II. F/A/V/E Sylvia Šišovská
II. R//D/K Běla Kaduková
II. G/I Michaela Bakošová
III. O/S Iveta Solíková
III. F/A Ľubomír Mikloš
III. R/K Peter Hudák
III. G/V/P Erika Čučková
III. I/E Gabriela Bieliková
IV. O/S Katarína Hírešová
IV. F/A Božena Buchlovičová
IV. R/D Martina Hoosová
IV. G/V/P Alena Dianová
IV. I/E Janka Váleková

Členovia revíznej komisie

   Predseda Aneta Ciblíková
Člen Katarína Mikušincová
Člen Viera Gurínová