Moderní design – Česko-Slovensko-Bulharsko

with Nekomentované

18.3.–24.3.2018 sa uskutočnilo posledné spoločné stretnutie študentov zapojených do projektu Erasmus + v prímorskom mestečku Balchik v Bulharsku. Predmetom stretnutia bola inštalácia výstavy a prezentácie projektov jednotlivých študentov. Cieľom projektu, ktorý trval 2 roky bolo začleniť medzi klasické dizajnérske postupy nové technológie 3D tlače. Paralelne s klasickými technikami skla  (Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí z České republiky), keramiky (Stredná umelecká škola Trenčín zo Slovenskej republiky) študenti oboch škôl začlenili do procesu realizácie svojich návrhov techniku 3D tlače. Špecifickú úlohu mali študenti Fotografického Dizajnu a Reklamnej tvorby z Trenčína, ktorí priebeh projektu na všetkých uskutočnených mobilitách dokumentovali. Vzniklo tak množstvo fotografií i videozáznamov, ktoré zachytávajú jednotlivé technológie, inšpiračné zdroje a procesy aj vývojové štádiá návrhov až po ich realizáciu.
Súčasťou vernisáže bolo aj vyhlásenie výsledkov hodnotenia troch najlepších študentských projektov. Zo slovenských projektov boli ako najúspešnejšie vyhodnotené realizácie, ktoré vytvorili Marian Krcheň, Terézia Divékyová a dvojica autorov Jakub Michalička a Patrik Kubizna. Zvláštnu cenu riaditeľky školy za celkový prístup a účasť v projekte získal Marian Krcheň. Touto cenou je účasť na treťom Medzinárodnom sklárskom sympóziu, ktorý sa bude konať v júni 2018 vo Valaskom Meziříčí. V tomto istom termíne sa bude konať aj záverečná prezentácia k ukončeniu celého projektu Moderní design – Česko-Slovensko-Bulharsko.