Kampaň ČERVENÉ STUŽKY

with Nekomentované

Kampaň ČERVENÉ STUŽKY
V tomto školskom roku sa naša škola opätovne zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú organizuje MŠVVaŠ SR, Kancelária WHO na Slovensku a Gymnázium sv. Františka v Žiline. Cieľom kampane je vyjadriť solidaritu v boji proti AIDS. Červená farba bola vybratá ako symbol krvi a života. V rámci kampane sa v septembri 2017 uskutočnila prednáška s príslušníčkami policajného zboru na tému Obchod s ľuďmi pre tretie ročníky, témy prevencie HIV a AIDS boli pripomenuté na hodinách etickej výchovy v prvých a druhých ročníkoch a vydali sme dvoje informačných nástenných novín . Už tradične sa škola zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému Pohľadnica pre Červené stužky, kde boli vybrané práce Kristíny Golejovej a Hany Kohútovej z III.G/V a Sophie Vanessy Sahajovej z I. R/K. Vyvrcholením kampane bola akcia 1. december – svetový deň boja proti AIDS, počas ktorej si študenti a pedagógovia školy mohli pripnúť červenú stužku a jej nosením vyjadriť solidaritu s ľuďmi postihnutými HIV a AIDS.
PhDr. Eva Rejdovjanová, koordinátor prevencie