DIKTÁT(OR), alebo Nebojme sa slovenského pravopisu!

with Nekomentované

DIKTÁT(OR), alebo Nebojme sa slovenského pravopisu!

9. novembra 2016 sa uskutočnila celoškolská súťaž DIKTÁT(OR), alebo Nebojme sa slovenského pravopisu! Organizujeme ju už štvrtý rok s cieľom spopularizovať problematiku slovenského pravopisu. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 32 žiakov zo všetkých ročníkov školy. Súťaž vyhodnocovali vyučujúce slovenského jazyka PhDr. Eva Rejdovjanová a Mgr. Helena Hajná. Študenti napísali tematicky zameraný diktát (téma AKO ELIMINOVAŤ STRES), doplnený pravopisným cvičením pre prípad rovnosti výsledkov. Celková priemerná známka (2,84) zodpovedá štandardu ostatných rokov. V pravopisnej súťaži budeme pokračovať, lebo znalosť spisovnej slovenčiny je výrazným ukazovateľom celkovej vzdelanostnej i osobnostnej úrovne žiakov.
E. Rejdovjanová

VYHODNOTENIE

Celoškolská súťaž o najlepšieho študenta v pravopise slovenského jazyka

DIKTÁT(OR), ALEBO NEBOJME SA PRAVOPISU!
9. november 2016

Účastníci : 32 študentov SUŠ Trenčín

Hodnotitelia: PhDr. Eva Rejdovjanová
Mgr. Helena Hajná

Výsledky diktátu
ZNÁMKA,POČET
výborný,1
chválitebný,10
dobrý,16
dostatočný,4
nedostatočný,1

Dosiahnutá priemerná známka z diktátu: 2,84VÍŤAZI

Poradie Meno a priezvisko Známka z diktátu
I. Lesana Krchníková, III.O/S/P 1
II. Andrej Jakubec, IV. O/S 2, 0 chýb v cvičení
III. Sabína Hoosová, 1.R/D 2, 1 chyba v cvičení

B L A H O Ž E L Á M E !