Celoškolské súťaže zo slovenského jazyka a literatúry

with Nekomentované

Diktát(or), alebo nebojme sa slovenského pravopisu

Táto celoškolská  súťaž sa konala 26. 11. 2018. Jej súčasťou bol diktát a doplňovacie pravopisné cvičenia. Zúčastnilo sa jej 24 študentov. Výborné ohodnotenie z diktátu získali šiesti. Celkovým víťazom sa stala Ema Ištvánfyová z I.F/A/V/E, na druhom mieste sa umiestnila Laura Laššáková z II.I/E a tretiu priečku obsadil Bystrík Klčo z II.F/A.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Konala sa v dňoch  5. a 6. 12. 2018 a bola rozdelená do dvoch kategórií.

Výsledky v kategórii 1.–2. ročník : 1. miesto: Laura Laššová z II.I/E, 2. miesto Eleni Kepková z I. R/D/K , 3. miesto: Viktória Žigmundová z II.I/E.

Výsledky v kategórii 3.–4. ročník : 1. miesto – Lucia Bieliková zo IV.G/V, (bude reprezentovať školu na krajskom kole olympiády)  2. miesto Sára Záziková zo IV.F/A, a 3. miesto – Filip Janík z III.I/E. Obidve súťaže mali za cieľ podporiť pozitívny vzťah k materinskému jazyku a upevniť  vedomosti z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí sa na príprave a vyhodnotení súťaží podieľali.

PhDr. Eva Rejdovjanová