Pivečkův lesopark: moravsko-slovenská umelecká křižovatka

with Nekomentované

Predmetom projektu je podpora cezhraničného stretnutia študentov umeleckých škôl  – Střední umělecko-průmyslové školy Uherské Hradiště a Školy umeleckého priemyslu Trenčín formou usporiadania plenéru. Výstupom bola výstava na Radnici v Slavičíne

a tvorba propagačného materiálu – bulletin k Pivečkovmu lesoparku.

Projekt bol realizovaný v období október 2022 – marec 2023.

Projekt je finančne podporený z Fondu malých projektov cezhraničnej spolupráce CZ – SK
a z rozpočtu mesta Slavičín.