Termíny súvislej praxe pre 2. a 3. ročník (viď príloha).

with Nekomentované

Žiaci 2. a 3. ročníka majú v šk. roku 2021/2022 povinnú súvislú prax podľa termínov v odkaze TU.