Prípravný kurz – ZRUŠENÝ

with Nekomentované

Vzhľadom na pretrvávajúcu dištančnú formu výučby pre žiakov 2. stupňa ZŠ – nemôže ŠUP Trenčín  podľa vyjadrenia RÚVZ Trenčín momentálne organizovať prípravné kurzy k talentovým prijímacím skúškam. O prípadných zmenách – vyplývajúcich z vývoja pandemickej situácie vás budeme informovať na našom webovom sídle školy.