Prípravný kurz – SA KONÁ

with Nekomentované

Prípravný výtvarný kurz je určený pre vopred prihlásených záujemcov. Keďže sa termíny kurzov pre pandemickú situáciu zmenili (viď príloha), poprosíme prihlásených uchádzačov, aby potvrdili svoju účasť na kurze mailom: brecikova@suptn.sk

Každý účastník musí mať platný negatívny test nie starší ako 7 dní, negatívny test jedného rodiča a respirátor.