Pozvánka na Ódy módy 2018 ZMENA!!!

with Nekomentované

21. 6. 2018 — Trenčiansky hrad z dôvodu nevyhovujúceho počasia sa bude konať na výstavisku Expo Center Trenčín pavilón č.1. POZVÁNKA.
*Z tejto verejnej akcie bude vyrobený fotografický a audiovizuálny záznam zverejnený na webovom sídle SUŠ TN a fanpage sociálnej siete.