Pozvánka na deň otvorených dverí

with Nekomentované

Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, 911 05 Trenčín pozýva záujemcov o štúdium na

online Deň otvorených dverí

Dňa 13. januára 2022 (štvrtok)

o 14:30 hodine (do 16:30) informácie vedenia školy

o 15:00 hodine (do 16:00) stretnutie s garantmi

Kliknite na linky uvedené nižšie pre online stretnutie/videohovor/otázky formou chatu s našimi garantmi a vedením školy.

V prostredí Android alebo IOS (mobil, tablet) linky fungujú len s inštalovanou aplikáciou MS Teams, s OS Windows (počítač) fungujú aj cez webový prehliadač. Odporúčame Microsoft Edge.

Študijné odbory:

Vedenie školy

Animovaná tvorba

Digitálna maľba – koncept art

Dizajn digitálnych aplikácií

Dizajn  exteriéru

Dizajn interiéru

Fotografický dizajn

Grafický dizajn

Odevný dizajn

Priemyselný dizajn

Propagačné výtvarníctvo

Reklamná tvorba

Scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba

Kontakt:                 Ing. Tatiana Brecíková

Telefón:                 032 / 65 05 722

E-mail:                   dod@suptn.onmicrosoft.com alebo suptn@suptn.sk

Webová stránka:   www.suptn.sk

FB:                         https://www.facebook.com/skolaumeleckehopriemyslutrencin