Oznámenie o druhom kole prijímacích skúšok

with Nekomentované

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne oznamuje, že 2. kolo prijímacej talentovej skúšky na ŠUP Trenčín sa konať nebude.

PaedDr. Ivan Štefka riaditeľ školy