DIKTÁT(OR), alebo Nebojme sa slovenského pravopisu! – celoškolská súťaž

with Nekomentované

11. novembra 2019 sa uskutočnila celoškolská súťaž DIKTÁT(OR),  alebo Nebojme sa slovenského pravopisu! Organizujeme ju už siedmy rok s cieľom spopularizovať problematiku slovenského pravopisu. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 25 žiakov z takmer všetkých ročníkov školy. Súťaž pripravili a vyhodnocovali vyučujúce slovenského jazyka PhDr. Eva Rejdovjanová a Mgr. Helena Hajná. Diktát bol monotematický. Jeho téma O LÁSKE korešpondovala s tohoročnou prioritou minimálneho preventívneho programu školy. Celková priemerná známka ( 2, 64) predstavuje oproti posledným rokom mierne zlepšenie.

Víťazkou súťaže je Laura Laššová z III. I/E, ktorá ako jediná napísala diktát bez chyby. Na druhom mieste skončila Katarína Pernišová z I.D/K a na treťom Zuzana Žírošová z III.O/S. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazkám blahoželáme!

E. Rejdovjanová