Časový harmonogram talentových prijímacích skúšok konaných dňa 02.05. a 03.05. 2023

with Nekomentované

Pre študijné odbory 8641 M PPV, 8642 M SKT, 8604 M GDI, 8606 M FOD, 8630 M ANT,   8633 M RET, 8610 M ODD, 8627 M DIM, 8602 M PDI, 8614 M DIN, 8613 M DEX, 8628 M DDA

 
7,308,00hodprezentácia
8,008,15hodzadanie témy č. 1
8,1510,15hodtéma č. 1
10,1510,30hodprestávka
10,3012,00hodtéma č. 1
     
12,0012,30hodprestávka na obed
     
12,3012,45hodzadanie témy č. 2
12,4514,45hodtéma č. 2
14,4515,00hodprestávka
15,0016,00hodtéma č. 2
  16,00hodukončenie talentových skúšok
.

Počas prestávok (okrem prestávky na obed) uchádzač nemá povolené opustiť budovu školy.

Počas konania talentových skúšok žiaci vykonajú test overovania osobnostných predpokladov.

Účastníci talentových skúšok môžu opustiť budovu školy počas prestávky na obed, teda v čase od cca 12,00 hod. do 12,30 hod.

Upozornenie:

  1. Vstup rodičov do budovy školy je dňa 02. a 03. mája 2023 NIE JE POVOLENÝ!

2. Nevyhnutné informácie a služby rodičom poskytne Informátor vo vestibule školy.

V Trenčíne dňa 28. 04. 2023

                                                                               PaedDr. Ivan Štefka riaditeľ školy