Biela pastelka

with Nekomentované

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

Zbierka sa na našej škole  uskutoční  v piatok 18. septembra 2020, kedy môžete  prispieť do pokladničky. Odmenou bude spinka v tvare bielej pastelky. Naša škola sa aktívne zapája každý školský rok do tejto charitatívnej aktivity.

Za akúkoľvek podporu od vás ďakujeme.

Biela pastelka – plagát