DIKTÁT(OR), alebo Nebojme sa slovenského pravopisu!

with Nekomentované

DIKTÁT(OR), alebo Nebojme sa slovenského pravopisu! 9. novembra 2016 sa uskutočnila celoškolská súťaž DIKTÁT(OR), alebo Nebojme sa slovenského pravopisu! Organizujeme ju už štvrtý rok s cieľom spopularizovať problematiku slovenského pravopisu. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 32 žiakov zo … Read More

1 28 29 30 31