ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane

Dôležité: Usmernenie ministerky školstva

Aktuálne informácie o úprave prerušenia vyučovania nájdete TU.

AKTUALIZOVANÉ: Preventívne opatrenie v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

Na základe Príkazu predsedu TSK č. 5/2020 zo dňa 09. 03. 2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom podľa čl. II, písm. j) prerušujem s okamžitou platnosťou vyučovací proces…

AKTUALITY

PRÍPRAVNÝ VÝTVARNÝ KURZ

STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TRENČÍN Staničná 8, 911 05 Trenčín, tel. 032/650 57 22, fax: 032/652 38 40, e-mail: sustn@zoznam.sk Riaditeľstvo SUŠ v Trenčíne oznamuje záujemcom, že organizuje Prípravný výtvarný kurz…

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/

Trenčiansky  samosprávny  kraj vyhlasuje v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších…

10 NAJ Z KRÁĽOVSKÉHO ANGLICKA

ZÁJAZD – 10 NAJ Z KRÁĽOVSKÉHO ANGLICKA

FLORENCIA – RÍM – VATIKÁN A MORE

6 – DENNÝ AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD DO TALIANSKA /FLORENCIA – RÍM s ubytovaním pri mori

DIKTÁT(OR), alebo Nebojme sa slovenského pravopisu!

DIKTÁT(OR), alebo Nebojme sa slovenského pravopisu! 9. novembra 2016 sa uskutočnila celoškolská súťaž DIKTÁT(OR), alebo Nebojme sa slovenského pravopisu! Organizujeme ju už štvrtý rok s cieľom spopularizovať problematiku slovenského pravopisu.…