ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane

Pozvánka na členskú schôdzu rodičov žiakov prvého ročníka

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP TRENČÍN Vás pozýva na členskú schôdzu rodičov prvého ročníka, ktorá sa uskutoční dňa 9. septembra 2020 o 16:00 hodine v spoločenskej miestnosti ŠUP Trenčín a následne…

Slávnostné otvorenie školského roka bude 2.9.2020 o 8.00 hod v kmeňových triedach.

Žiaci, ktorí majú kľúče od šatňových skriniek ich odovzdajú po vyprázdnení triednym učiteľom, kvôli dopĺňaniu nových a prečíslovaniu starých. UČEBNICE: ročník  preberá 2.9.2020 ročník  preberá 3.9.2020 počas 1. hod. ročník …

AKTUALITY

ČESKO-SLOVENSKÁ KULTURNÍ A UMĚLECKÁ STOPA V BULHARSKU

Zápis zo stretnutia. Kdo byl Josef Václav Schnitter a Samuel Jaroslav Zachej? Na tuto otázku odpoví připravované dokumentární snímky, které vznikají v rámci projektu Erasmus+ „Česko-slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku“ na Střední…

Pozvánka na vernisáž výstavy maturitných prác

Riaditeľské voľno 07. 05. 2018

Pre žiakov 1.– 3. ročníka. Rozhodnutie tu.

Moderní design – Česko-Slovensko-Bulharsko

18.3.–24.3.2018 sa uskutočnilo posledné spoločné stretnutie študentov zapojených do projektu Erasmus + v prímorskom mestečku Balchik v Bulharsku. Predmetom stretnutia bola inštalácia výstavy a prezentácie projektov jednotlivých študentov. Cieľom projektu, ktorý trval 2 roky bolo…

Riaditeľské voľno 30. 04. 2018

Pre žiakov 1.– 3. ročníka. Rozhodnutie tu.

Výsledky prijímacích skúšok 2018

Vyberte si odbor na ktorý ste sa hlásili. odevný dizajn (ODD) scénická kostýmová tvorba (SKT) propagačné výtvarníctvo (PPV) fotografický dizajn (FOD) dizajn interiéru (DIN) dizajn exteriéru (DEX) reklamná tvorba (RET)…